Kee Safety Kee Safety là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình đào tạo về bảo vệ chống rơi ngã và tiếp cận an toàn.

  • Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư của Kee Safety

Kee Safety Singapore Pte Ltd, chủ sở hữu của trang web keesafety.sg, tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật của bạn. Tài liệu này giải thích những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Thông tin biểu mẫu

Biểu mẫu liên hệ và email tin tắc về an toàn

Việc sử dụng cookie

Cookie Google Analytics

Cookie quản lý nội dung

Hệ thống quản lý nội dung (UMBRACO) mà chúng tôi sử dụng yêu cầu có cookie để một số chức năng hoạt động bình thường. Những cookie này không phải tùy chọn.

Cookie Cloudflare

Trang web này sử dụng Cloudflare để nâng cao hiệu suất, tốc độ và bảo mật.

Liên hệ với chúng tôi nếu có câu hỏi

Nếu bạn muốn xóa các cookie này, hãy truy cập vào cài đặt trình duyệt. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email cho quản trị viên web: webmaster@keesafety.com.