Kee Safety Kee Safety là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình đào tạo về bảo vệ chống rơi ngã và tiếp cận an toàn.

  • Dây cứu sinh và neo

Dây cứu sinh và neo

Các sản phẩm trong loạt hệ thống dây cứu sinh ngang và neo của chúng tôi có thể sử dụng trong các tình huống không có biện pháp bảo vệ tập thể. Các hệ thống của chúng tôi cung cấp khả năng linh hoạt cần thiết giúp các chuyên viên an toàn tạo ra các giải pháp chống rơi ngã khi không có lan can an toàn xung quanh rìa nóc mái. Dây cứu sinh do Kee Safety thiết kế có thể sử dụng để chống rơi ngã và hạn chế rơi ngã khi gắn vào hệ thống neo chất tải di động và đinh khoen an toàn.