Kee Safety Kee Safety là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình đào tạo về bảo vệ chống rơi ngã và tiếp cận an toàn.

  • Sàn công tác và lối đi

Sàn công tác và lối đi

Chúng tôi cung cấp danh mục giải pháp cho phép mọi người làm việc an toàn, cho dù họ đang làm việc trên mái nhà, sàn công tác nâng cao hay trong môi trường sản xuất. Các sản phẩm loại này bao gồm lối đi trên nóc mái, sàn công tác tiếp cận, cầu thang bước qua và thiết bị tiếp cận mái yếu.