Kee Safety Kee Safety là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình đào tạo về bảo vệ chống rơi ngã và tiếp cận an toàn.

  • Kết nối an toàn

Kết nối an toàn, có thiết kế

Các phụ kiện kết nối an toàn BeamClamp và BoxBolt được sử dụng để nối các dầm và liên kết các thanh thép rỗng với nhau một cách an toàn và có thiết kế.