Kee Safety Kee Safety là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình đào tạo về bảo vệ chống rơi ngã và tiếp cận an toàn.

  • Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

Điều kiện bán hàng của KEE SAFETY SINGAPORE PTE LIMITED

 

Trong các điều kiện bán hàng này ("Điều kiện"), trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác:

"Nhà cung cấp" là Kee Safety Singapore Pte Limited có trụ sở tại 38 Ang Mo Kio Industrial Park 2, #01-03, Singapore 569511;

"Bên mua" là công ty, hãng, cơ quan hoặc cá nhân mua Hàng hóa và/hoặc Dịch vụ;

"Hàng hóa" là hàng hóa được nêu trong Đơn hàng mà Nhà cung cấp sẽ cung cấp theo các Điều kiện này;

"Điều kiện lắp đặt" là các điều kiện giao dịch bổ sung của Nhà cung cấp liên quan đến Dịch vụ lắp đặt được Nhà cung cấp cập nhật tùy từng thời điểm và không được quy định trong các Điều kiện này;

"Quyền sở hữu trí tuệ" bao gồm bằng sáng chế, phát minh, bí quyết, bí mật thương mại và thông tin bí mật khác, thiết kế đã đăng ký, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu, quyền thiết kế, quyền bảo vệ tương đương với bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và quyền thiết kế, quyền thiết kế bố trí mạch bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên miền, tên doanh nghiệp, tên thương mại, quyền nhân thân và tất cả các đăng ký hoặc đơn đăng ký bất kỳ mục nào nói trên, các quyền có bản chất của bất kỳ mục nào nêu trên ở bất kỳ quốc gia hoặc khu vực pháp lý nào, các quyền có bản chất của quyền cạnh tranh không công bằng và quyền khởi kiện hành vi bán hàng giả;

"Đơn hàng" là đơn mua hàng liên quan đến Hàng hóa và/hoặc Dịch vụ do Bên mua phát hành cho Nhà cung cấp;

"Dịch vụ" là công việc và/hoặc dịch vụ hoặc bất kỳ dịch vụ nào trong số đó được Nhà cung cấp thực hiện cho Bên mua theo Đơn hàng.

 

1. TỔNG QUAN

1.1 Các Điều kiện này sẽ được đưa vào từng hợp đồng (“Hợp đồng”) để Nhà cung cấp cung cấp Hàng hóa và/hoặc Dịch vụ. Hợp đồng sẽ tuân theo các Điều kiện riêng này (cùng với Điều kiện lắp đặt nếu Dịch vụ lắp đặt được cung cấp). Tất cả điều khoản và điều kiện xuất hiện hoặc được nhắc đến trong Đơn hàng hoặc do Bên mua quy định khác sẽ không có hiệu lực.

1.2 Không có Đơn hàng nào được coi là được Nhà cung cấp chấp nhận cho đến khi Nhà cung cấp có văn bản xác nhận về việc này hoặc (nếu sớm hơn) Nhà cung cấp giao Hàng hóa và/hoặc bắt đầu cung cấp Dịch vụ cho Bên mua.

1.3 Mọi thay đổi của Hợp đồng phải được thoả thuận rõ ràng bằng văn bản và có chữ ký của người đại diện được ủy quyền hợp pháp của Nhà cung cấp.

1.4 Bất kỳ mô tả nào có trong danh mục, mẫu, bảng giá hoặc tài liệu quảng cáo khác của Nhà cung cấp chỉ nhằm mục đích giới thiệu tổng quan về Hàng hóa hoặc Dịch vụ của Nhà cung cấp và sẽ không cấu thành việc đại diện hay là một phần của Hợp đồng.

1.5 Nhà cung cấp có quyền sửa đổi hoặc rút lại bất kỳ báo giá nào trước khi hợp đồng được ký kết dựa trên báo giá đó.

1.6 Trong trường hợp Hàng hóa được cung cấp từ kho, việc cung cấp này tùy thuộc vào tình trạng hàng hóa có sẵn vào ngày giao hàng.

 

 

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT, ĐƠN HÀNG KHÔNG THEO TIÊU CHUẨN, THAY ĐỔI

2.1 Nếu Hàng hóa và/hoặc Dịch vụ được cung cấp theo các thông số kỹ thuật của Bên mua ("Thông số kỹ thuật") thì Bên mua sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về Thông số kỹ thuật đó và đảm bảo rằng chúng phù hợp và chính xác.

2.2 Nhà cung cấp có quyền thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Thông số kỹ thuật của Hàng hóa được yêu cầu nhằm tuân theo mọi luật định hiện hành hoặc yêu cầu của Liên minh Châu Âu.

2.3 Bên mua có trách nhiệm cung cấp Thông số kỹ thuật và mọi thông tin cần thiết liên quan đến Hàng hóa và/hoặc Dịch vụ trong khoảng thời gian đủ để Nhà cung cấp có thể thực hiện Hợp đồng theo các điều khoản trong đó.

2.4 Trước khi giao hàng, Nhà cung cấp có quyền lựa chọn thay thế Hàng hóa bằng hàng hóa tương tự từ cùng một nguồn hoặc nguồn khác hoặc thực hiện các sửa đổi hoặc thay đổi đối với Hàng hóa với điều kiện:

2.4.1 trong trường hợp Hàng hóa được thay thế, hàng hóa thay thế được cung cấp phải có chất lượng hoặc hiệu suất tương đương hoặc tốt hơn Hàng hóa được thay thế;

2.4.2 trong trường hợp Hàng hóa được sửa đổi và thay đổi, những sửa đổi hoặc thay đổi đó đối với Hàng hóa sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng hoặc hiệu suất.

 

 

3. HỦY HOẶC THAY ĐỔI ĐƠN HÀNG

Bên mua không được phép hủy bỏ, tạm hoãn hoặc thay đổi hợp đồng trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản của Nhà cung cấp và với các điều khoản rằng Bên mua sẽ bồi thường đầy đủ mọi tổn thất cho Nhà cung cấp (bao gồm cả tổn thất về lợi nhuận), chi phí (bao gồm chi phí tất cả nhân công và vật liệu được sử dụng), thiệt hại, phí và chi phí mà Nhà cung cấp phải chịu do hủy bỏ, tạm hoãn hoặc thay đổi.

 

4. ĐÓNG GÓI

4.1 Việc đóng gói Hàng hóa sẽ do Nhà cung cấp quyết định, Nhà cung cấp có quyền đóng gói Hàng hóa theo cách thức, bằng vật liệu và theo số lượng mà Nhà cung cấp tự cho là phù hợp trừ khi Nhà cung cấp nhận được hướng dẫn đóng gói chi tiết từ Bên mua và đồng ý bằng văn bản trước khi thoả thuận giá Hàng hóa.


4.2 Trừ khi có quy định khác, hộp và vật liệu đóng gói sẽ được tính thêm phí, nhưng trong trường hợp đã nêu rõ là có thể trả lại, sẽ được ghi có đầy đủ khi hoàn trả hàng ở điều kiện tốt tới địa điểm của Nhà cung cấp trong vòng một tháng kể từ khi Bên mua nhận hàng. Trong trường hợp không thể trả lại, Bên mua sẽ thải bỏ tất cả bao bì theo tất cả các quy định (dù theo luật định hay quy định khác) liên quan đến bảo vệ môi trường.

4.3 Nhà cung cấp sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo đóng gói bao bì phù hợp trước khi gửi đi nếu cần thiết, nhưng Nhà cung cấp sẽ không chấp nhận khiếu nại nào về việc hàng hóa bị vỡ hoặc hư hỏng trong quá trình vận chuyển với lý do đóng gói không phù hợp.

 

 

5. GIÁ

5.1 Nhà cung cấp sẽ nêu rõ mọi giá cả. Việc Người mua chấp nhận báo giá do Nhà cung cấp đưa ra sẽ cấu thành một Đơn hàng.

5.2 Trừ khi có quy định khác theo các điều khoản của bất kỳ báo giá hoặc trong bất kỳ bảng giá nào của Nhà cung cấp và trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa Bên mua và Nhà cung cấp, tất cả các mức giá đều được Nhà cung cấp đưa ra trên cơ sở xuất xưởng và nếu Nhà cung cấp đồng ý để giao Hàng hóa đến một địa điểm khác ngoài cơ sở của Nhà cung cấp, Bên mua sẽ phải chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí vận chuyển, đóng gói, bảo hiểm và các chi phí phát sinh khác của Nhà cung cấp.

5.3 Nhà cung cấp có quyền thông báo cho Bên mua bất cứ lúc nào trước khi giao hàng, về việc tăng giá Hàng hóa và/hoặc Dịch vụ do xuất hiện bất kỳ yếu tố nào nằm ngoài tầm kiểm soát của Nhà cung cấp, do bất kỳ thay đổi về ngày giao hàng, số lượng hoặc thông số kỹ thuật của Hàng hóa và/hoặc Dịch vụ theo yêu cầu của Bên mua hoặc bất kỳ sự chậm trễ nào do bất kỳ hướng dẫn nào của Bên mua hoặc Bên mua không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc hướng dẫn cho Nhà cung cấp.

5.4 Nhà cung cấp có quyền lập hóa đơn cho Bên mua đối với bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ bổ sung nào được yêu cầu hợp lý để cung cấp Dịch vụ.

5.5 Trong trường hợp giá Hàng hóa hoặc Dịch vụ thay đổi theo Điều kiện 5.3 hoặc 5.4 thì giá thay đổi đó sẽ có tính ràng buộc đổi với cả hai bên.

5.6 Giá Hàng hóa hoặc Dịch vụ sẽ được cộng thêm chi phí thuế giá trị gia tăng và bất kỳ khoản thuế hoặc nghĩa vụ nào khác liên quan đến việc sản xuất, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, bán hoặc giao Hàng hóa hoặc thực hiện Dịch vụ (cho dù ban đầu được tính cho hoặc phải trả bởi Nhà cung cấp hoặc Bên mua).

5.7 Báo giá bằng đơn vị tiền tệ không phải là Đô la Mỹ hoặc Dirham UAE dựa trên tỷ giá hối đoái tại thời điểm báo giá và trừ khi được nêu khác đi, giá có thể được điều chỉnh tăng hoặc giảm nếu có bất kỳ tỷ giá hối đoái nào khác được áp dụng tại ngày lập hóa đơn.

5.8 Tùy theo từng thời điểm, Nhà cung cấp có quyền thu các khoản phí đơn hàng nhỏ ngoài giá Hàng hóa hoặc Dịch vụ.

5.9 Nhà cung cấp có thể toàn quyền quyết định, cấp cho Bên mua một khoản chiết khấu đối với giá đã định cho Hàng hóa, với điều kiện Nhà cung cấp nhận được khoản thanh toán đó trước ngày đến hạn và có toàn quyền rút lại ưu đãi chiết khấu đó.

 

 

6. ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

6.1 Tuỳ theo bất kỳ điều khoản đặc biệt nào được thỏa thuận bằng văn bản giữa Nhà cung cấp và Bên mua, trách nhiệm thanh toán sẽ phát sinh khi giao nếu là Hàng hóa và khi hoàn thành nếu là Dịch vụ. Theo đó, Nhà cung cấp sẽ có quyền lập hóa đơn cho Bên mua bằng giá Hàng hóa và/hoặc Dịch vụ vào hoặc tại bất kỳ thời điểm nào sau khi giao hàng hoặc hoàn thành, trừ khi:

6.1.1 trong trường hợp là Hàng hóa, những Hàng hóa này sẽ được Bên mua nhận hoặc Bên mua không nhận Hàng hóa do sai sót, trong trường hợp đó, Nhà cung cấp sẽ có quyền lập hóa đơn bằng giá Hàng hóa cho Bên mua bất cứ lúc nào sau khi Nhà cung cấp đã thông báo cho Bên mua rằng Hàng hóa
đã sẵn sàng để nhận hoặc (tùy từng trường hợp) Nhà cung cấp đã đề nghị giao Hàng hóa và Nhà cung cấp sẽ có quyền tính cho Bên mua phí lưu kho, bảo hiểm và các chi phí khác phát sinh hợp lý hoặc các chi phí mà Nhà cung cấp phải chịu do sai sót đó nhưng Nhà cung cấp sẽ không buộc phải thực hiện bất kỳ hành động nào để bảo quản hoặc giữ gìn Hàng hóa (rủi ro của hàng hóa đó do Bên mua chịu) hoặc chịu trách nhiệm pháp lý (trong phạm vi tối đa được phép loại trừ theo luật) đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Bên mua phải gánh chịu do Bên mua không lấy hoặc nhận hàng; hoặc

6.1.2 trong trường hợp là Dịch vụ, Bên mua không sắp xếp theo yêu cầu của Nhà cung cấp để thực hiện Dịch vụ theo Điều kiện 7.3, trong trường hợp đó, Nhà cung cấp sẽ có quyền lập hoá đơn bằng giá Dịch vụ cho Bên mua bất cứ thời điểm nào sau ngày đáng lẽ phải bắt đầu cung cấp Dịch vụ.

6.2 Khi việc giao hàng hóa được chia ra nhiều lần trong một khoảng thời gian, mỗi lô hàng sẽ được lập hóa đơn khi được gửi đi và hóa đơn của mỗi tháng sẽ được coi là một khoản thanh toán riêng và phải được thanh toán theo đó.

6.3 Trừ khi Nhà cung cấp đồng ý, Bên mua sẽ thanh toán giá Hàng hóa và/hoặc Dịch vụ (trừ đi bất kỳ khoản chiết khấu nào được Nhà cung cấp đồng ý bằng văn bản mà không có thêm bất kỳ khoản khấu trừ hoặc bù trừ nào khác) vào hoặc trước ngày đã định như được nêu trong Bản tóm tắt báo cáo tài khoản.

6.4 Thời điểm thanh toán là yếu tố cốt lõi. Nếu Bên mua không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào vào ngày đáo hạn thì, không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác mà Nhà cung cấp có, Nhà cung cấp sẽ có quyền:

6.4.1 hủy bỏ Hợp đồng hoặc đình chỉ bất kỳ hoạt động giao hàng hoặc thực hiện tiếp theo nào theo Hợp đồng hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác miễn là vi phạm vẫn tiếp diễn; và/hoặc

6.4.2 tính lãi cho Bên mua (cả trước và sau bất kỳ phán quyết nào) đối với số tiền chưa thanh toán theo Quy định về chậm thanh toán các khoản nợ thương mại năm 2002 cho đến khi thanh toán đầy đủ; và/hoặc

6.4.3 rút hoặc hủy ngay lập tức bất kỳ khoản chiết khấu nào dành cho việc thanh toán nhanh đã được thỏa thuận hoặc đã được cấp cho Bên mua hoặc Bên mua có quyền hưởng và ghi tương ứng vào tài khoản của Bên mua; và/hoặc 6.4.4 rút mọi khoản cung cấp tín dụng mà Bên mua có thể có với Nhà cung cấp.

 

 

7. NGÀY GIAO HÀNG VÀ HOÀN THÀNH

7.1 Việc giao hàng sẽ diễn ra khi Hàng hóa được dỡ xuống tại hoặc được giao đến cơ sở của Bên mua hoặc địa điểm giao hàng khác đã được Nhà cung cấp và Bên mua thỏa thuận ngoại trừ:

7.1.1 nếu Bên mua nhận hoặc sắp xếp việc nhận Hàng hóa từ cơ sở của Nhà cung cấp hoặc chỉ định bên vận chuyển Hàng hóa thì việc giao hàng sẽ diễn ra khi Hàng hóa được chất lên phương tiện của Bên mua hoặc bên vận chuyển; hoặc

7.1.2 nếu Hàng hóa đã sẵn sàng để được gửi đi từ cơ sở của Nhà cung cấp đến Bên mua và Bên mua không hoặc từ chối cung cấp cho Nhà cung cấp hướng dẫn giao hàng chi tiết và/hoặc địa điểm giao hàng chưa được Nhà cung cấp đồng ý bằng văn bản, thì việc giao hàng sẽ diễn ra khi Nhà cung cấp đã thông báo cho Bên mua rằng họ đang chờ hướng dẫn giao hàng cụ thể và/hoặc địa điểm giao hàng chưa được thống nhất. 7.2 Nếu Đơn đặt hàng không quy định ngày giao hàng và/hoặc lắp đặt cụ thể thì (các) ngày giao hàng và/hoặc lắp đặt sẽ được các Bên thỏa thuận một cách hợp lý, sau ngày của Hợp đồng, mà không ảnh hưởng đến các quy định của Điều kiện 1.2.

7.3 Theo Điều kiện 7.4, ngày thực hiện và hoàn thành Dịch vụ sẽ theo thỏa thuận giữa các bên và Bên mua phải cấp cho Nhà cung cấp mọi quyền tiếp cận cần thiết và an toàn vào cơ sở của mình hoặc đã được cấp phép khi việc lắp đặt diễn ra tại cơ sở không thuộc sở hữu của mình để Nhà cung cấp có thể thực hiện Dịch vụ. Bên mua phải tuân thủ tất cả các hướng dẫn và thực hiện tất cả các bước mà Nhà cung cấp yêu cầu để Nhà cung cấp có thể thực hiện Dịch vụ.

7.4 Ngày giao Hàng hóa hoặc thực hiện Dịch vụ là gần đúng và thời gian không phải là yếu tố cốt lõi cho việc giao hàng hoặc thực hiện.

7.5 Bên mua sẽ nhận hàng ngay lập tức hoặc sắp xếp để nhận hoặc lưu trữ Hàng hóa phù hợp, nếu không Nhà cung cấp có thể:

7.5.1 hoàn thành giao hàng bằng bất kỳ phương thức nào được coi là phù hợp nhất; hoặc

7.5.2 sắp xếp việc lưu kho với rủi ro và chi phí do Bên mua chịu trong khi chờ giao hàng; hoặc

7.5.3 bán lại hoặc vứt bỏ Hàng hóa mà không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác mà Nhà cung cấp có thể có đối với Bên mua do vi phạm hợp đồng hoặc lý do khác.

7.6 Bên mua phải bồi thường cho Nhà cung cấp mọi chi phí, tổn thất và phí tổn phải chịu hoặc phát sinh do Bên mua không nhận hàng ngay lập tức.

7.7 Trong trường hợp Hợp đồng quy định giao hàng thành từng đợt, mỗi đợt sẽ tạo thành một hợp đồng riêng biệt và bất kỳ sự chậm trễ, không thành công hoặc sai sót nào trong một hoặc nhiều đợt giao hàng bất kỳ thì đều không cho Bên mua quyền từ chối hoặc hủy bỏ việc giao hàng hoặc hủy bỏ việc thực hiện bất kỳ đợt giao hàng tiếp theo nào của Hợp đồng hoặc bất kỳ đơn hàng nào khác từ Bên mua hoặc bỏ Hợp đồng.

7.8 Số lượng Hàng hóa được giao theo Hợp đồng sẽ được Nhà cung cấp ghi lại khi gửi đi từ cơ sở của Nhà cung cấp và hồ sơ của Nhà cung cấp sẽ được Bên mua chấp nhận là bằng chứng quyết định về số lượng đã giao.

 

 

8. KIỂM TRA; KHIẾU NẠI; TRẢ LẠI HÀNG HÓA

8.1 Bên mua sẽ kiểm tra Hàng hóa khi giao hàng, hoặc đối với Hàng hóa bán ra bên ngoài Vương quốc Anh, khi nhận hàng và Bên mua sẽ:

8.1.1 thông báo bằng văn bản cho Nhà cung cấp và bên vận chuyển nếu có liên quan trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày giao hàng đề xuất về bất kỳ trường hợp không giao hàng hoặc giao không đầy đủ nào;

8.1.2 thông báo bằng văn bản cho Nhà cung cấp và bên vận chuyển trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày giao hoặc nhận khi có bất kỳ hư hỏng, khiếm khuyết hoặc thiếu hụt rõ ràng nào;

8.1.3 thông báo bằng văn bản cho Nhà cung cấp trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày giao hoặc nhận bất kỳ hàng hóa nào do Nhà cung cấp gửi cho Bên mua do sai sót.

8.2 Thông báo theo Điều kiện 8.1 trước tiên phải được thực hiện qua điện thoại, sau đó thông báo bằng văn bản qua fax hoặc qua thư chuyển phát bảo đảm hạng nhất (nếu ở Vương quốc Anh) hoặc qua email (nếu ở ngoài Vương quốc Anh) và đề tên người nhận là Nhà cung cấp trừ khi Nhà cung cấp có quy định khác.

8.3 Bên mua phải tuân thủ các quy tắc, quy định và yêu cầu của bên vận chuyển để khi thích hợp, cho phép Nhà cung cấp đưa ra yêu cầu bồi thường đối với bên vận chuyển về mọi thiệt hại hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển.

8.4 Nếu không thông báo theo quy định của Điều kiện 8 này, tùy theo khiếu nại mà Bên mua có thể có theo Điều kiện 9, thì Nhà cung cấp sẽ được xem là đã thực hiện đúng nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng.

8.5 Nhà cung cấp có thể tùy ý lấy lại bất kỳ Hàng hóa nào mà Bên mua không cần và cấp cho Bên mua một ghi chú tín dụng với giá của Hàng hóa đó với điều kiện:

8.5.1 Bên mua chưa sử dụng Hàng hóa;

8.5.2 Hàng hóa không bị hư hỏng hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào so với tình trạng hàng hóa được giao cho Bên mua;

8.5.3 Hàng hóa luôn được Bên mua bảo quản trong nhà, trong bao bì để bảo vệ Hàng hóa ở mức tương đương hoặc tốt hơn mức bảo vệ mà bao bì bọc Hàng hóa được giao cho Bên mua mang lại;

8.5.4 Bên mua sẽ thanh toán cho Nhà cung cấp các chi phí hợp lý để nhận lại và nhập kho lại Hàng hóa; và

8.5.5 Bên mua sẽ cung cấp mọi hỗ trợ hợp lý trong việc thu xếp nhận và trả lại Hàng hóa.

8.6 Nhà cung cấp sẽ không có nghĩa vụ phải chấp nhận việc trả lại Hàng hóa ngoại trừ theo các Điều kiện 8.1.2, 8.1.3, 9 và 11.

 

9. BẢO HÀNH; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

9.1 Đối với bất kỳ bộ phận nào thuộc Hàng hóa được cung cấp mà không do Nhà cung cấp sản xuất, thì các bảo hành do Nhà cung cấp đưa ra sẽ tương đương với bảo hành (nếu có) mà Nhà cung cấp nhận được từ nhà sản xuất hoặc bên cung cấp của bộ phận đó, nhưng không áp đặt trách nhiệm pháp lý lớn hơn trách nhiệm pháp lý áp đặt cho Nhà cung cấp bởi bảo hành tại Điều kiện 9.2 và trong mọi trường hợp các bảo hành được đưa ra theo Điều kiện này sẽ chỉ được áp dụng nếu Bên mua đã gửi cho Nhà cung cấp thông báo bằng văn bản và bằng chứng thỏa đáng về bất kỳ khiếm khuyết liên quan nào trong khoảng thời gian có hiệu lực quy định tại Điều kiện 9.2.

9.2 Nhà cung cấp bảo đảm rằng (theo các điều khoản khác của các Điều kiện này và ngoại trừ các bộ phận theo Điều kiện 9.1) trong thời gian 12 tháng kể từ ngày giao hàng, Hàng hóa sẽ không có lỗi quan trọng do tay nghề hoặc vật liệu với điều kiện không bảo hành chống ăn mòn đối với các bộ phận chốt khóa tạo nên một phần của Hàng hóa.

9.3 Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm đối với trường hợp vi phạm bảo hành trong Điều kiện 9.2 trừ khi:

9.3.1 Bên mua gửi thông báo bằng văn bản về khiếm khuyết cho Nhà cung cấp và (nếu khiếm khuyết là do hư hỏng trong quá trình vận chuyển) cho bên vận chuyển trong vòng bảy ngày kể từ khi Bên mua phát hiện hoặc lẽ ra phải phát hiện ra khiếm khuyết đó và thể hiện cho Nhà cung cấp thấy một cách thỏa đáng rằng Hàng hóa bị lỗi về tay nghề hoặc vật liệu; và

9.3.2 Nhà cung cấp, sau khi nhận được thông báo về khiếm khuyết, có cơ hội hợp lý để kiểm tra Hàng hóa đó và Bên mua (nếu Nhà cung cấp yêu cầu làm như vậy) trả Hàng hóa đó về địa điểm kinh doanh của Nhà cung cấp với chi phí do Bên mua chịu để việc kiểm tra được tiến hành ở đó.

9.4 Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc vi phạm bảo đảm trong Điều kiện 9.2 nếu:

9.4.1 Bên mua tiếp tục sử dụng Hàng hóa đó sau khi đưa ra thông báo về khiếm khuyết;

9.4.2 lỗi phát sinh do Bên mua không sử dụng Hàng hóa theo quy trình sử dụng thông thường hoặc không tuân theo hướng dẫn hoặc lời khuyên bằng miệng hoặc bằng văn bản từ Nhà cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ tài liệu/sổ tay kỹ thuật nào mà Nhà cung cấp đôi khi cung cấp) về việc lưu kho, lắp đặt, vận hành, sử dụng hoặc bảo trì Hàng hóa hoặc (nếu không có) thực hành thương mại tốt;

9.4.3 Bên mua (hoặc bất kỳ bên thứ ba nào) thay đổi, thay thế, sửa chữa hoặc lắp các bộ phận vào Hàng hóa mà không được cung cấp bởi Nhà cung cấp hoặc không có sự đồng ý bằng văn bản của Nhà cung cấp;

9.4.4 Hàng hóa đã được lưu kho, xử lý hoặc sử dụng theo cách có khả năng xảy ra hư hỏng;

9.4.5 khiếm khuyết của Hàng hóa phát sinh từ bất kỳ vật liệu miễn phí nào hoặc bất kỳ bản vẽ, thiết kế hoặc thông số kỹ thuật nào do Bên mua cung cấp;

9.4.6 khiếm khuyết phát sinh do hao mòn thông thường, cố ý làm hư hỏng hoặc sơ suất của Bên mua hoặc điều kiện làm việc bất thường; hoặc

9.4.7 Bên mua đã tích hợp Hàng hóa (không có sự chấp thuận trước từ Nhà cung cấp) vào các cấu trúc bao gồm nhưng không giới hạn ở các cấu trúc có chứa các phụ kiện lắp ghép tương tự như Hàng hóa mà không do Nhà cung cấp sản xuất.

9.5 Theo quy định rõ ràng trong Điều kiện 9.1, 9.2 và 9.3, tất cả các bảo hành, điều kiện hoặc điều khoản khác ngụ ý theo pháp quy hoặc thông luật đều bị loại trừ trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

9.6 Theo Điều kiện 9.3 và 9.4, nếu bất kỳ Hàng hóa nào không tuân theo điều kiện bảo hành trong Điều kiện 9.2, thì Nhà cung cấp sẽ tùy ý sửa chữa hoặc thay thế Hàng hóa đó (hoặc bộ phận bị lỗi) hoặc hoàn trả giá của Hàng hóa đó theo tỷ lệ hợp đồng tương ứng với điều kiện là, nếu Nhà cung cấp yêu cầu, Bên mua sẽ, bằng chi phí mà Bên mua chịu, trả lại Hàng hóa hoặc phần Hàng hóa bị lỗi cho Nhà cung cấp.

9.7 Nếu Nhà cung cấp tuân thủ Điều kiện 9.6 thì Nhà cung cấp sẽ không chịu thêm trách nhiệm pháp lý nào đối với trường hợp vi phạm bảo đảm trong Điều kiện 9.2 đối với Hàng hóa đó.

9.8 Mọi Hàng hóa đã được thay thế sẽ thuộc về Nhà cung cấp và mọi Hàng hóa thay thế hoặc được sửa chữa sẽ được bảo hành theo các Điều kiện này trong thời gian còn hạn của giai đoạn 12 tháng.

9.9 Trong trường hợp Bên mua có thể chứng minh rằng bất kỳ Dịch vụ nào chưa được cung cấp với kỹ năng và sự cẩn thận hợp lý, Nhà cung cấp sẽ thực hiện lại các Dịch vụ đó và với điều kiện là khi Nhà cung cấp tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Điều kiện 9.9 này, thì Nhà cung cấp sẽ, theo Điều kiện 9.10, không có thêm trách nhiệm pháp lý nào đối với Dịch vụ đó.

9.10 Ngoại trừ trách nhiệm pháp lý đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh do sơ suất của Nhà cung cấp và trách nhiệm pháp lý phát sinh theo Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng năm 1987 (nếu được chứng minh là không được loại trừ), việc Nhà cung cấp lựa chọn sửa chữa, thay thế, thực hiện lại hoặc hoàn trả như đã nói ở trên sẽ cấu thành toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Nhà cung cấp đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Bên mua phải gánh chịu (cho dù do vi phạm Hợp đồng hoặc do trình bày sai (trừ khi có ý gian lận) hoặc do sơ suất của Nhà cung cấp, nhân viên hoặc đại lý của Nhà cung cấp hoặc phát sinh từ bất kỳ lý do nào khác) và Nhà cung cấp trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại, khoản bồi thường, chi phí, phí tổn, tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác, dù là Bên mua phải trực tiếp hay gián tiếp gánh chịu (bao gồm cả tổn thất lợi nhuận) phát sinh từ đó.

9.11 Chi phí mà Nhà cung cấp phải trả cho và phát sinh từ việc Bên mua trả lại bất kỳ Hàng hóa nào được giao dưới đây, ngoại trừ trong phạm vi Nhà cung cấp đã chấp nhận trách nhiệm theo đây, sẽ là trách nhiệm của Bên mua và Bên mua sẽ bồi thường cho Nhà cung cấp bất kỳ chi phí nào như vậy, bao gồm nhưng không giới hạn ở phần lớn những chí phí nêu trên, chi phí vận chuyển và kiểm nghiệm hoặc bất kỳ chi phí hoặc tổn thất nào khác mà Nhà cung cấp phải chịu phát sinh từ đó.

9.12 Bất chấp Điều kiện 9.9, Bên mua, trừ trường hợp họ là người bị thương tích cá nhân hoặc tử vong hoặc mất mát hoặc hư hỏng tài sản dẫn đến khiếu nại theo Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng năm 1987, phải bồi thường cho Nhà cung cấp mọi mất mát, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, phí pháp lý và chi phí phát sinh từ bất kỳ khiếu nại nào như thế đối với Nhà cung cấp theo Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng năm 1987.

9.13 Trừ trách nhiệm pháp lý đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân phát sinh từ sự sơ suất của Nhà cung cấp, trách nhiệm pháp lý đối với việc trình bày sai có ý định gian lận và trách nhiệm pháp lý phát sinh theo Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng năm 1987 (nếu được chứng minh là không bị loại trừ), trách nhiệm pháp lý tối đa của Nhà cung cấp theo hoặc liên quan đến Hợp đồng không được vượt quá giá của Hàng hóa hoặc Dịch vụ.

9.14 Đối với việc cung cấp Dịch vụ lắp đặt:

9.14.1 Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm về việc cung cấp cần cẩu, Nhà cung cấp có thể cung cấp cần cẩu cho Bên mua với một khoản phụ phí;

9.14.2 Nhà cung cấp giả định rằng mọi hoạt động khoan và sửa chữa đều phải được thực hiện trên một chất nền phù hợp, trừ khi Bên mua có khuyến nghị khác;

9.14.3 trong trường hợp không được cung cấp các lỗ đúc sẵn, Nhà cung cấp sẽ đảm nhận việc khoan xuyên qua gạch, bê tông và đá với một khoản phụ phí do Bên mua chịu, nhưng Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hư hỏng nào gây ra cho bê tông, gạch, đá hoặc bất kỳ bề mặt hoàn thiện đặc biệt nào;

9.14.4 Nhà cung cấp không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự phù hợp của kết cấu dân dụng liên quan đến việc đỡ kết cấu cơ khí đang được lắp đặt;

9.14.5 Bên mua có trách nhiệm đảm bảo duy trì tính toàn vẹn kín nước của cấu trúc dân dụng và Nhà cung cấp không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào về vấn đề này;

9.14.6 trừ khi có thông báo ngược lại, Nhà cung cấp giả định rằng tất cả các kết cấu dân dụng đều vững chắc và phù hợp để chấp nhận neo cơ học/hóa học như cần thiết và Nhà cung cấp sẽ không có trách nhiệm kiểm tra hoặc đảm bảo rằng điều đó đúng sự thật;

9.14.7 Nhà cung cấp chỉ tiến hành lót, san bằng và trát vữa và Bên mua công nhận rằng tất cả các công việc xây dựng khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đào, làm nền móng chắc chắn hoặc bề mặt hoàn thiện đặc biệt không phải là trách nhiệm của Nhà cung cấp;

9.14.8 sau khi kiểm tra và chấp nhận Dịch vụ, Nhà cung cấp không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những hư hỏng trong quá trình lắp đặt;

9.14.9 Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm bảo vệ các vật liệu phủ màu, tuy nhiên Nhà cung cấp có thể cung cấp dịch vụ bảo vệ với một khoản phụ phí do Bên mua chịu với điều kiện Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào do bên thứ ba gây ra.

 

10. QUYỀN SỞ HỮU HÀNG HÓA

10.1 Trừ khi Hợp đồng có quy định khác và ngoại trừ Hàng hóa được bán bên ngoài Vương quốc Anh theo quy định của Điều kiện 13, rủi ro hư hỏng hoặc mất Hàng hóa sẽ được chuyển cho Bên mua tại thời điểm giao Hàng theo quy định tại Điều kiện 7 hoặc, nếu Bên mua không nhận Hàng hóa do sai sót, thì tại thời điểm Nhà cung cấp đề nghị giao Hàng hóa và Hàng hóa sẽ được Bên mua bảo đảm tương ứng.

10.2 Mặc dù rủi ro về Hàng hóa sẽ được chuyển sang Bên mua theo Điều kiện 10.1, nhưng quyền sở hữu hợp pháp và lợi ích đối với Hàng hóa sẽ vẫn thuộc về Nhà cung cấp cho đến khi Nhà cung cấp nhận được khoản thanh toán đầy đủ: 10.2.1 cho Hàng hóa đó;

10.2.2 cho bất kỳ hàng hóa nào khác được cung cấp bởi Nhà cung cấp;

10.2.3 cho bất kỳ khoản tiền nào khác mà Bên mua phải trả cho Nhà cung cấp cho bất kỳ lý do nào.

10.3 Cho đến khi quyền sở hữu Hàng hóa được chuyển cho Bên mua theo Điều kiện 10.2, Bên mua sẽ:

10.3.1 là bên giữ Hàng hóa;

10.3.2 tách riêng Hàng hóa và giữ cho Hàng hóa dễ dàng được nhận dạng là tài sản của Nhà cung cấp.

10.4 Bất chấp Điều kiện 10.2, Bên mua có thể với tư cách là chủ trong hoạt động kinh doanh thông thường của mình bán Hàng hóa bằng cách bán có thiện ý đúng giá trị thị trường.

10.5 Hàng hóa sẽ được coi là đã bán hoặc được sử dụng theo thứ tự giao cho Bên mua.

10.6 Bất kỳ trường hợp nào Bên mua bán lại Hàng hóa mà quyền sở hữu vẫn chưa được chuyển cho Bên mua (chỉ giữa Nhà cung cấp và Bên mua) thì sẽ được coi như thể Bên mua thực hiện bán với tư cách là đại lý cho Nhà cung cấp.

10.7 Nếu Hàng hóa mà quyền sở hữu chưa được chuyển cho Bên mua bị trộn lẫn hoặc kết hợp với hàng hóa khác thì quyền sở hữu của những hàng hóa đó sẽ được Nhà cung cấp ủy thác cho Bên mua trong phạm vi toàn bộ số tiền mà Nhà cung cấp có thể thu hồi theo Điều kiện 10.2.

10.8 Số tiền thu được từ việc bán bất kỳ Hàng hóa nào và bất kỳ hàng hóa nào khác được đề cập trong Điều kiện 10.7 sẽ được ủy thác cho Bên mua giữ cho Nhà cung cấp trong phạm vi tất cả số tiền mà Nhà cung cấp có thể thu hồi được theo Điều kiện 10.2.

10.9 Bên mua sẽ giữ mọi khoản tiền bán hàng như được đề cập trong Điều kiện 10.8 trong một tài khoản riêng nhưng trong mọi trường hợp, Nhà cung cấp sẽ có quyền theo dõi số tiền thu được đó.

10.10 Bên mua chuyển cho Nhà cung cấp tất cả các quyền và khiếu nại mà Bên mua có thể có đối với khách hàng của mình và những bên khác liên quan tới Hàng hóa quy định tại Điều kiện 10.6, hàng hóa quy định tại Điều kiện 10.7 và tiền bán hàng quy định tại Điều kiện 10.8.

10.11 Vào bất kỳ thời điểm nào trước khi quyền sở hữu Hàng hóa được chuyển cho Bên mua (cho dù có khoản thanh toán nào cho Nhà cung cấp bị quá hạn hay không hoặc Bên mua vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Nhà cung cấp), thì Nhà cung cấp có thể (không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của mình):

10.11.1 lấy lại quyền sở hữu toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Hàng hóa và vào bất kỳ cơ sở nào để phục vụ mục đích đó (hoặc ủy quyền cho bên khác làm như vậy) theo quyền được Bên mua trao cho theo đây;

10.11.2 yêu cầu giao toàn bộ hoặc một phần Hàng hóa cho mình;

10.11.3 chấm dứt quyền bán lại hoặc sử dụng Hàng hóa của Bên mua ngay lập tức bằng thông báo bằng văn bản tới Bên mua và quyền đó sẽ tự động chấm dứt (không cần thông báo) khi Bên mua mất khả năng thanh toán hoặc bị giải thể (như được định nghĩa trong Đạo luật về mất khả năng thanh toán năm 1986) hoặc Bên mua chỉ định người nhận hoặc triệu tập một cuộc họp với các chủ nợ của mình hoặc bất kỳ hành động phong tỏa hoặc tịch thu nào được áp đặt lên Hàng hóa mà bên Mua sở hữu.

10.12 Nhà cung cấp có thể xử lý khoản nợ đó vào bất kỳ lúc nào mà Nhà cung cấp cho là phù hợp với số tiền nhận được từ Bên mua bất kể ý định xử lý của Bên mua.

 

11. THU HỒI

11.1 Nhà cung cấp có thể yêu cầu thu hồi bất kỳ lúc nào và theo toàn quyền quyết định của mình, bằng lời nói hoặc bằng văn bản, đối với bất kỳ Hàng hóa nào đã cung cấp cho Bên mua ("Thu hồi"). Trong trường hợp yêu cầu đó được đưa ra bằng lời nói thì Nhà cung cấp phải xác nhận bằng văn bản.

11.2 Chi phí hợp lý để thu hồi bất kỳ Hàng hóa nào cần Thu hồi sẽ do Nhà cung cấp chịu và Bên mua sẽ cung cấp mọi hỗ trợ hợp lý trong việc sắp xếp thu hồi và trả lại Hàng hóa đó.

11.3 Nếu không thể thay thế Hàng hóa trong một khoảng thời gian hợp lý, Nhà cung cấp sẽ cấp cho Bên mua một ghi chú tín dụng với mức giá tại thời điểm đó của Hàng hóa thuộc diện Thu hồi.

 

12. CHẤM DỨT

12.1 Nhà cung cấp có thể, không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khắc phục của mình theo các Điều kiện này, dừng tất cả Hàng hóa đang vận chuyển và đình chỉ các đợt giao hàng tiếp theo và/hoặc đình chỉ thực hiện Dịch vụ và/hoặc thông báo cho Bên mua có thể chấm dứt Hợp đồng ngay lập tức nếu:

12.1.1 Bên mua thực hiện bất kỳ thỏa thuận tự nguyện nào với các chủ nợ của mình (theo định nghĩa của Đạo luật phá sản năm 1986) hoặc (là một cá nhân hoặc công ty) bị phá sản hoặc (là một công ty) trở thành đối tượng của một lệnh thụ lý tài sản hoặc phải giải thể (trừ mục đích hợp nhất hoặc tái cấu trúc);

12.1.2 có người cản trở chiếm lấy hoặc một người nhận được chỉ định, đối với bất kỳ tài sản nào của Bên mua;

12.1.3 khả năng thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng của Bên mua, theo quan điểm của Nhà cung cấp, sẽ bị suy giảm; hoặc

12.1.4 Bên mua sẽ vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng.

12.2 Nếu Nhà cung cấp chấm dứt Hợp đồng theo Điều kiện 12.1, Bên mua sẽ phải thanh toán cho Nhà cung cấp một khoản bồi thường công bằng và hợp lý cho công việc đang thực hiện tại thời điểm chấm dứt.

12.3 Các Điều kiện có hiệu lực sau khi chấm dứt, được biểu đạt rõ hoặc ngụ ý, sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành bất kể việc chấm dứt Hợp đồng này vì bất kỳ lý do nào.

 

13. ĐIỀU KHOẢN XUẤT KHẨU

13.1 Đối với việc bán Hàng hóa bên ngoài Vương quốc Anh (“Bán xuất khẩu”), các điều khoản của Điều kiện 13 này sẽ (tuân theo bất kỳ điều khoản đặc biệt nào được thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên mua và Nhà cung cấp) được áp dụng mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều kiện này.

13.2 Trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản khác giữa Bên mua và Nhà cung cấp, toàn bộ Hàng hóa cho Bán xuất khẩu sẽ được giao tại xưởng sản xuất và Nhà cung cấp sẽ không có nghĩa vụ phải thông báo theo Phần 32(3) của Luật mua bán hàng hóa năm 1979.

13.3 Giá đối với Bán xuất khẩu được Nhà cung cấp quy định là giá giao tại xưởng sản xuất trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản giữa Nhà cung cấp và Bên mua.

13.4 Trừ khi Bên mua đã mở một tài khoản tín dụng với Nhà cung cấp theo quy định của Điều kiện 13.5, việc thanh toán đối với Bán xuất khẩu sẽ được Bên mua thực hiện trực tiếp cho Nhà cung cấp theo một trong các cách sau:

13.4.1 bằng tiền mặt, séc hoặc thẻ tín dụng khi đặt Đơn hàng hoặc nếu không thì trước khi giao hàng; hoặc

13.4.2 bằng hình thức thư tín dụng đã xác nhận không thể hủy ngang, được mở với tên của Nhà cung cấp trước ngày giao hàng đã được chỉ định; hoặc

13.4.3 bằng việc Bên mua chấp nhận và giao cho Nhà cung cấp hối phiếu do Bên mua ký phát, thanh toán sau 30 ngày kể từ ngày xem hối phiếu theo đơn đặt hàng của Nhà cung cấp tại Ngân hàng HSBC như đã quy định trong hối phiếu.

13.5 Nhà cung cấp có thể tùy ý mở một tài khoản tín dụng cho Bên mua sau khi Bên mua cung cấp đầy đủ các tài liệu tham chiếu ngân hàng. Nếu Nhà cung cấp mở một tài khoản như vậy vì lợi ích của Bên mua, việc thanh toán hóa đơn sẽ phải được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn, trừ khi có thỏa thuận bằng văn bản khác giữa hai Bên.

13.6 Bên mua cam đoan rằng nếu cần có giấy phép nhập khẩu để nhập khẩu Hàng hóa vào quốc gia đích đến thì giấy phép nhập khẩu đó đã hoặc sẽ được cấp trước khi hàng hóa được chuyển đi.

 

14. CHỨNG NHẬN THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN HỢP QUY

14.1 Chứng nhận thử nghiệm và/hoặc chứng nhận hợp quy đối với Hàng hóa sẽ chỉ được cung cấp bởi Nhà cung cấp nếu Bên mua yêu cầu cụ thể vào thời điểm đặt Đơn hàng.

14.2 Chứng nhận thử nghiệm và/hoặc chứng nhận hợp quy cùng bất kỳ công việc nào do Nhà cung cấp thực hiện liên quan đến việc xin cấp các chứng nhận thử nghiệm và/hoặc chứng nhận hợp quy đó theo yêu cầu của Bên mua sẽ được tính thêm vào giá đã báo, cùng với chi phí của bất kỳ vật liệu rèn hoặc bộ phận hoàn thiện bổ sung có thể bị phá hủy hoặc hư hại.

 

15. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

15.1 Trong chừng mực việc thực hiện Hợp đồng của Nhà cung cấp có thể bị ảnh hưởng bởi bất kỳ cuộc đình công nào, bất kỳ sự thiếu hụt vận chuyển hoặc vận tải hoặc vật liệu sẵn có nào, bất kỳ quy định hoặc nghị định hạn chế nào từ bất kỳ chính quyền địa phương hoặc thành phố hoặc cơ quan chính phủ nào hoặc bởi bất kỳ nguyên nhân nào vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của Nhà cung cấp (sẽ được hiểu mà không cần tham chiếu đến các nguyên nhân trước đó), Nhà cung cấp có quyền, theo quyền tuyệt đối của mình, chọn lựa giữa:

15.1.1 chấm dứt Hợp đồng; hoặc

15.1.2 tiến hành thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng trong một khoảng thời gian hợp lý sau khi kết thúc các sự kiện hoặc hoàn cảnh này vậy.

15.2 Trong trường hợp Nhà cung cấp lựa chọn theo Điều kiện 15.1, Bên mua phải chấp nhận Hàng hóa hoặc một phần Hàng hóa được giao cho Bên mua bất kể có sự chậm trễ nào.

 

16. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

16.1 Toàn bộ Quyền sở hữu trí tuệ đối với Hàng hóa sẽ tiếp tục là tài sản của Nhà cung cấp và thuộc quyền sở hữu của Nhà cung cấp, ngoại trừ Quyền sở hữu trí tuệ đối với bất kỳ thành phần nào của Hàng hóa có thể thuộc về một bên thứ ba.

16.2 Bên mua thừa nhận sẽ không sửa đổi, điều chỉnh, sao chép hoặc nhân bản Hàng hóa.

16.3 Bên mua phải thông báo cho Nhà cung cấp về bất kỳ hành vi xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ nào của Nhà cung cấp mà Bên mua phát hiện được và phải cung cấp thông tin và hỗ trợ hợp lý mà Nhà cung cấp sẽ yêu cầu để cho phép Nhà cung cấp thực hiện biện pháp chống lại hành vi xâm phạm đó.

16.4 Bên mua phải bồi thường và hứa bồi thường Nhà cung cấp đối với mọi hành động, chi phí (bao gồm chi phí biện hộ mọi vụ kiện tụng pháp lý), khiếu nại, vu kiện, tài khoản và thiệt hại liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm bất kỳ Quyền sở hữu trí tuệ nào phát sinh từ việc Nhà cung cấp tuân theo hướng dẫn của Bên mua (bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông số kỹ thuật), dù được biểu đạt rõ ràng hay ngụ ý.

 

17. BỒI THƯỜNG

Bên mua đồng ý, khi được yêu cầu, bồi thường cho Nhà cung cấp mọi tổn thất, thiệt hại, thương tích, chi phí và phí tổn dưới bất kỳ hình thức nào mà Nhà cung cấp phải gánh chịu trong phạm vi mà những tổn thất này được gây ra bởi hoặc liên quan đến:

17.1 các thiết kế, bản vẽ hoặc thông số kỹ thuật do Bên mua cung cấp cho Nhà cung cấp liên quan đến Hàng hóa và/hoặc
Dịch vụ;

17.2 vật liệu hoặc sản phẩm bị lỗi do Bên mua cung cấp cho Nhà cung cấp và được Nhà cung cấp tích hợp vào Hàng hóa; hoặc

17.3 sự tích hợp, lắp ráp, sử dụng, xử lý, lưu trữ hoặc thao tác không đúng đối của Bên mua đối với Hàng hóa.

 

18. CHUYỂN NHƯỢNG VÀ KÝ HỢP ĐỒNG PHỤ

18.1 Không có quyền hoặc nghĩa vụ nào của Bên mua theo Hợp đồng có thể được gán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của Nhà cung cấp.

18.2 Nhà cung cấp có quyền ký hợp đồng phụ cho bất kỳ công việc nào liên quan đến Hợp đồng mà không cần có sự đồng ý hoặc thông báo cho Bên mua.

 

19. SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN

Bên mua đồng ý chú ý đến mọi thông tin hoặc thông tin sửa đổi nào mà Nhà cung cấp (và được coi là đã được cung cấp đủ thông tin cũng như đã đọc và hiểu thông tin đó) liên quan đến mục đích sử dụng mà Hàng hóa được thiết kế hoặc đã được thử nghiệm hoặc liên quan đến các điều kiện cần thiết để đảm bảo rằng Hàng hóa sẽ an toàn và không gây rủi ro cho sức khỏe trong mọi tình huống khi hàng hóa được thiết đặt, sử dụng, làm sạch hoặc bảo trì bởi bất kỳ cá nhân nào tại nơi làm việc hoặc khi hàng hóa được tháo dỡ hoặc tiêu hủy, và Bên mua cam kết thực hiện các bước đó như có thể được quy định bởi thông tin trên nhằm đảm bảo rằng, trong phạm vi hợp lý có thể, Hàng hóa sẽ an toàn và không gây nguy hiểm cho sức khỏe trong mọi tình huống như đã nêu bên trên. Vì những mục đích này, Bên mua được coi đã có cơ hội hợp lý để thử nghiệm và kiểm định Hàng hóa trước khi giao hàng.

 

20. THÔNG BÁO

20.1 Bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc nào khác được đưa ra theo những điều kiện này phải ở dạng văn bản và có thể được giao hoặc gửi bằng thư bưu điện chuyển phát nhanh trả trước, truyền fax hoặc email.

20.2 Mọi thông báo hoặc văn bản sẽ được coi là đã được phát, nếu đã được giao, vào thời điểm giao; nếu được gửi qua bưu điện, sau 48 giờ kể từ thời điểm gửi và nếu được truyền fax, tại thời điểm truyền fax hoặc tại thời điểm nhận được email.

 

21. TÍNH VÔ HIỆU

Tính vô hiệu, tính bất hợp pháp hoặc tính không thể thi hành của bất kỳ điều khoản nào trong toàn bộ hoặc một phần các Điều kiện này sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của các Điều kiện này hoặc phần còn lại của bất kỳ phần nào của Điều kiện bị ảnh hưởng.

 

22. TỪ BỎ

Sự từ bỏ quyền của Nhà cung cấp đối với bất kỳ vi phạm nào của Bên mua theo Hợp đồng sẽ không được coi là một sự từ bỏ đối với bất kỳ vi phạm sau này đối với cùng điều khoản hoặc bất kỳ điều khoản nào khác

 

23. HIỆU LỰC TỪNG PHẦN

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong những Điều kiện này được xác định là trái luật, vô hiệu, không hợp lệ và/hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được coi là bị cắt đứt và xóa khỏi những Điều kiện này mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của các Điều kiện này và sẽ tiếp tục có đầy đủ hiệu lực.

 

24. QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA

Một người không tham gia thỏa thuận này sẽ không có quyền theo Đạo luật hợp đồng (Quyền của bên thứ ba) năm 1999 để thực thi bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng. Điều kiện này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp sửa chữa nào của bất kỳ người nào tồn tại hoặc khả dụng ngoại trừ theo quy định của Đạo luật đó.

 

25. PHÁP LUẬT VÀ QUYỀN XÉT XỬ

25.1 Hợp đồng sẽ được quy định bởi luật pháp của Anh và Xứ Wales và tuân theo Điều kiện 25.2, Bên mua đồng ý tuân theo quyền tài phán độc quyền của tòa án Anh.

25.2 Không có nội dung nào trong Điều kiện 25 này hạn chế quyền của Nhà cung cấp tiến hành kiện chống lại Bên mua tại bất kỳ tòa án khu vực pháp lý nào khác, việc tiến hành kiện tại một khu vực có thẩm quyền xét xử nào cũng sẽ không ngăn cản việc tiến hành kiện tại bất kỳ khu vực pháp lý nào khác, dù có diễn ra đồng thời hay không, trong phạm vi được pháp luật của khu vực pháp lý khác đó cho phép.