Kee Safety Kee Safety là nhà cung cấp hàng đầu toàn cầu về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình đào tạo về bảo vệ chống rơi ngã và tiếp cận an toàn.

  • Chống rơi tại cửa sổ trời

Chống rơi tại cửa sổ trời

Cửa sổ trời và cửa sổ mái ẩn chứa mối nguy hiểm lớn cho những người tiếp cận mái của tòa nhà. Chúng tôi cung cấp một số giải pháp để đảm bảo an toàn cho người tiếp cận mái nhà. Cửa sổ mái được bảo vệ bởi các tấm lưới kiên cố nằm trên khung kim loại chắc chắn và không cản sáng. Các cửa sổ mái và cửa sổ trời lớn hơn có thể được bảo vệ bằng hệ thống lan can cửa sổ trời kiểu mô-đun độc lập.

Kee Safety Site Survey

Liên hệ với chúng tôi để đánh giá rủi ro trên mái nhà của bạn

Với tư cách là chuyên gia về chống rơi ngã, chúng tôi có thể thực hiện phân tích tỉ mỉ về nóc mái của bạn để xác định những nguy hiểm dễ xảy ra nhất mà nhân viên của bạn có thể gặp phải. Điều này đảm bảo rằng những khu vực nguy hiểm nhất được bảo vệ ngay lập tức bằng các hệ thống hiện đại và các giải pháp tuân thủ tiêu chuẩn EN và OSHA.

Liên hệ